ยินดีต้อนรับสู่ หจก. เจ เอส เคมี

ผู้ผลิตและจำหน่ายกาวอุตสาหกรรม

หจก. เจ เอส เคมี ก่อตั้งเมื่อปี 1979 โดย ดร.จิตต์ ศรีวรรณวิทย์ ปริญญาเอกทางด้านเคมี ดําเนินกิจการผลิตและจำหน่ายกาวใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์, บรรจุภัณฑ์, ประกอบชิ้นส่วน, งานไม้, รถยนต์, เครื่องใช้สํานักงาน และอื่นๆ

ทาง หจก. เจ เอส เคมี เติบโตมาได้อย่างต่อเนื่องเพราะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาเป็นระยะเวลานาน จนทําให้เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการหลักในอุตสาหกรรมกาว

เพื่อผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทางห้างฯสามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติต่างๆของกาว ไม่ว่าจะในเรื่องของ solid content, viscosity และ setting speed

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเรื่องกาวอุตสาหกรรม ทางห้างฯไม่ได้แค่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้แก่ทางลูกค้า แต่ยังสามารถให้คําแนะนําแก่ลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต
 

 

กาว กาวน้ำ กาวร้อน กาวอุตสาหกรรม กาวลาเทกซ์ กาวPVC กาว กาวกาว กาว